meny

Brottsdatalagen

Personuppgifter inom brottsbekämpning styrs av särskilda lagar.

Dataskyddsförordningen gäller inte för alla sektorer i samhället. Vissa myndigheter har som uppgift att bekämpa brott, och för sådan personuppgiftsbehandling finns det en särskild lag, brottsdatalagen. Dessutom kommer det att finnas speciallagar för olika brottsbekämpande myndigheter, precis som i dag. Brottsdatalagen började gälla 1 augusti 2018, och de nya speciallagarna för de olika myndigheterna troligen först efter årsskiftet 2018/19.

Brottsdatalagen (2018:1177) på Sveriges Riksdags webbplats
Brottsdataförordningen (2018:1202) på Sveriges Riksdags webbplats