meny

Brottsdatalagen

Personuppgifter inom brottsbekämpning styrs av särskilda lagar.

Dataskyddsförordningen gäller inte för alla sektorer i samhället. Vissa myndigheter har som uppgift att bekämpa brott, och för sådan personuppgiftsbehandling finns det en särskild lag, brottsdatalagen. Dessutom  finns det speciallagar för de olika brottsbekämpande myndigheterna. Brottsdatalagen började gälla 1 augusti 2018, och övriga speciallagar med tillhörande förordningar för de olika myndigheterna är nu samtliga på plats.

Brottsdatalagen (2018:1177) på Sveriges Riksdags webbplats
Brottsdataförordningen (2018:1202) på Sveriges Riksdags webbplats