meny

Granskning och kontroll

Integritetsskyddsmyndigheten granskar även brottsbekämpande myndigheter

Integritetsskyddsmyndigheten kommer att granska personuppgiftsbehandling hos brottsbekämpande myndigheter på samma sätt som vi gör hos andra organisationer. Vi kommer också att verka för att informationsutbytet mellan brottsbekämpande myndigheter fungerar, handlägga klagomål från de registrerade, göra kontroller av om behandlingen är laglig och besluta om sanktioner om myndigheterna bryter mot lagen.

Mina rättigheter som registrerad – registerutdrag och laglighetskontroll

Du har rätt att få veta om det finns uppgifter om dig hos en brottsbekämpande myndighet. Du ska då vända dig till den brottsbekämpande myndighet, till exempel Polismyndigheten. Men tänk på att vissa uppgifter är skyddade av sekretess, till exempel uppgifter som rör säkerhet och underrättelsearbete, och dessa får myndigheten inte lämna ut.

Om du begär ett så kallat registerutdrag ska du själv kontakta myndigheten och begära att de lämnar ut de personuppgifter som de behandlar om dig. Om uppgifterna om dig inte stämmer, ska myndigheten rätta dem. Det kan till exempel gälla att myndigheten har fel adress till dig, fel namn eller liknande. Om du inte är nöjd med vad myndigheten gör kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med ett klagomål.

Du kan också begära en så kallad laglighetskontroll. Då måste du först ha fått besked om att du inte kan få någon information av exempelvis polisen. Därefter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med en begäran om kontroll. Du måste ange vad det är du vill att vi ska kontrollera, exempelvis ett visst register. Vid kontrollen granskar Integritetsskyddsmyndigheten om den brottsbekämpande myndigheten behandlar dina personuppgifter enligt lag. När det är klart meddelar vi dig att kontrollen är utförd men normalt får du på grund av sekretess inte veta om det finns information om dig i registren.