meny

Personnummer och samordningsnummer

I Sverige har vi valt att ha ett särskilt skydd för våra personnummer, och för de samordningsnummer som man kan få om man inte är folkbokförd i Sverige.

Oftast krävs det samtycke

Huvudregeln är att ni behöver de registrerades samtycke för att få behandla personnummer eller samordningsnummer. Om det inte finns samtycke får ni bara behandla personnummer om det är klart motiverat med hänsyn till

  • ändamålet med behandlingen
  • vikten av en säker identifiering
  • något annat beaktansvärt skäl.

Det kan också finnas särskilda lagar som medger att ni får behandla personnummer och samordningsnummer.

Exponera inte personnummer

Ett personnummer anses vara en extra skyddsvärd personuppgift. Integritetsskyddsmyndigheten anser därför att personnummer bör exponeras så lite som möjligt. Personnummer ska inte finnas på adressetiketter, i kuvertfönster eller i försändelser som sänds utan kuvert så att de är synliga för vem som helst.