meny

Anmäl personuppgiftsincident enligt GDPR

Har incidenten medfört en risk för de registrerades fri- och rättigheter?

Det är osannolikt att incidenten har medfört en risk för de registrerades fri- och rättigheter >>

Det är inte osannolikt att incidenten har medfört en risk för de registrerades fri- och rättigheter >>

Att riskera de registrerades fri- och rättigheter kan till exempel vara att de förlorar kontrollen över sina uppgifter, att rättigheter inskränks, att de utsätts för diskriminering, identitetsstöld eller bedrägeri, finansiell förlust, skadlig ryktesspridning och brott mot sekretess eller tystnadsplikt.