meny

Vad menas med överföring till tredje land?

Överföring av personuppgifter till tredje land är när personuppgifter blir tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES-området.

Obs! Att publicera något på internet är inte tredjelandsöverföring om webbplatsen lagras hos en internetleverantör som är etablerad inom EU/EES.

Exempel på överföring av personuppgifter till tredje land:

  • När ni skickar dokument som innehåller personuppgifter per e-post till någon i ett land utanför EU/EES.
  • När ni anlitar ett personuppgiftbiträde i ett land utanför EU/EES.
  • När ni ger någon utanför EU/EES tillgång, exempelvis läsbehörighet, till personuppgifter som finns lagrade inom EU/EES.
  • När ni lagrar personuppgifter i en molntjänst som är baserad utanför EU/EES.
  • När ni lagrar personuppgifter, till exempel på en server, i ett land utanför EU/EES.