Hoppa till innehåll på sidan

IMY genomför två stora undersökningar

En del av IMY:s uppdrag handlar om att följa, analysera och beskriva utvecklingen när det gäller frågor om integritet och ny teknik. Vi genomför därför under mars månad en frivillig och anonym undersökning riktad till dataskyddsombud. Vi genomför även en liknande undersökning till den svenska allmänheten. Resultatet kommer vi att presentera i en rapport om integritet och dataskydd som kommer under hösten 2022. Här kan du läsa mer om undersökningarna.

Undersökningen vänder sig till alla dataskyddsombud (DSO) som fanns med i IMY:s förteckning över dataskyddsombud den 22 februari 2022. Alla får tillfälle att besvara enkäten.

Dataskyddsombud som är registrerade för flera verksamheter får enkäten två gånger, oavsett hur många verksamheter man är registrerat ombud för. Vi förstår att det kan vara betungande att svara på enkäter. Vi har därför valt att begränsa antal enkäter till maximalt två per ombud.

Resultaten redovisas endast på aggregerad nivå. Inget enskilt dataskyddsombud eller verksamhet kommer att kunna identifieras i rapporten.

Undersökningen genomförs av Kantar Sifo på uppdrag av oss. IMY är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i och med undersökningen och Kantar Sifo är biträde. Rättslig grund för vår behandling av personuppgifterna är uppgift av allmänt intresse.

Läs gärna mer om dina rättigheter som registrerad och hur IMY behandlar personuppgifter.

Undersökningen genomförs som en enkät som skickas via mejl från Kantar Sifo. Efter undersökningen kommer Kantar Sifo att radera e-postadresserna.

Undersökningen vänder till sig till den svenska allmänheten i åldrarna 18 till 79 år. Resultaten redovisas endast på aggregerad nivå, dvs. ihopslagen. Ingen enskild person kommer att kunna identifieras i rapporten.

Undersökningen genomförs av Kantar Sifo på uppdrag av oss. IMY är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i och med undersökningen och Kantar Sifo är biträde. Rättslig grund för vår behandling av personuppgifterna är uppgift av allmänt intresse.

Läs gärna mer om dina rättigheter som registrerad och hur IMY behandlar personuppgifter. 

Senast uppdaterad: 14 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd, Om IMY