Hoppa till innehåll på sidan

IMY i Almedalen 2023

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kommer att delta i årets Almedalsvecka. Generaldirektör, stabschef och experter på integritetsfrågor som rör innovation, vård och cybersäkerhet kommer att vara på plats. Här kan du läsa mer om några av de frågor vi gärna vill mötas kring och diskutera i Visby i sommar.

På årets Almedalsvecka kommer IMY att delta med flera representanter, däribland generaldirektören, stabschefen och ett antal experter på integritetsfrågor som rör områden som innovation, digitalisering, cybersäkerhet och vård.

– Almedalsveckan är en viktig mötesplats för samhällsfrågor. Vi är på plats för att diskutera integritet, omvärldsbevaka och ha dialog med organisationer vi samverkar med redan idag och möjliga nya samverkanspartners, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör.

Innovation, AI och integritet

AI och annan ny teknik har stor potential att bidra till att lösa dagens samhällsutmaningar kopplat till bland annat klimatförändringar, trygghet och säkerhet, hälsa- och sjukvård och en effektiv välfärd. Samtidigt medför teknikutvecklingen risker, bland annat kopplat till integritet.

IMY driver sedan 2021 en särskild satsning på att ge stöd och vägledning om integritets- och dataskyddsfrågor till innovationsaktörer i privat och offentlig sektor. För att säkerställa ett gott integritetsskydd behöver vi som myndighet utveckla våra arbetssätt och främja tekniklösningar som blir rätt från början. IMY har bland annat testat ett arbetssätt med regulatorisk testverksamhet, där vi gett fördjupad vägledning till ett AI-projekt i vården.

– I Almedalen vill vi gärna fortsätta diskutera möjligheter och risker med ny innovativ teknik och hur vi från olika håll i samhället kan hjälpas åt att innovera och samtidigt minska riskerna, säger Karin Lönnheden, stabschef och ansvarig för IMY:s innovationsarbete.

Effektiv vård och hälsodata

Det pågår en intensiv utveckling och digitalisering inom vårdsektorn. IMY har sedan 2008, då patientdatalagen trädde ikraft, granskat och gett vägledning till vården i integritetsfrågor. Det har bland annat gällt hur vårdgivare upprätthåller säkerheten kring känsliga personuppgifter genom behörighetsstyrning och loggkontroller.

– För att vården ska kunna utvecklas och bli mer effektiv pågår ett offensivt arbete både inom EU och i Sverige för på olika sätt öka förmågan att analysera hälsodata. Det är ett angeläget arbete som har potential att ge stor samhällsnytta. Samtidigt är det viktigare än någonsin att se till att vården upprätthåller god säkerhet för känsliga patientuppgifter, säger Malin Blixt som är avdelningschef på myndigheten.

I Almedalen vill vi gärna föra samtal om till exempel ny teknik i hälso- och sjukvården. Vad krävs för att vården ska kunna dra nytta av ny teknik till fullo och samtidigt värna skyddet för känsliga uppgifter om patienter?

Cybersäkerhet och dataskydd

I det skärpta säkerhetsläget har cyberangrepp blivit något som myndigheter, kommuner, regioner och företag redan utsätts för kontinuerligt eller riskerar att drabbas av.

Angrepp som utgör ett potentiellt hot mot Sveriges säkerhet eller enskilda företags tillgångar kan också medföra allvarliga risker för enskilda individers fri- och rättigheter. För att förebygga hot och risker behövs ett kontinuerligt och systematiskt arbete, där insatser för cybersäkerhet, informationssäkerhet och dataskydd är nära kopplade till varandra.

– Vi ser att arbetet med cybersäkerhet, informationssäkerhet och dataskydd tjänar på att tydligt kopplas ihop – både inom enskilda företag och offentliga verksamheter, men också på samhällsnivå. Det är en av de frågor vi gärna diskuterar i Almedalen, säger Per Nydén som är it-jurist på enheten för säkerhetstillsyn.

CSAM-förordningen eller Chat Control

I massmedia talas det nu mycket om CSAM-förordningen eller Chat Control som den också kallas. EU-kommissionen har tagit fram ett förslag till en CSAM-förordning som kan medföra att företag som tillhandahåller exempelvis e-posttjänster, kommunikationsappar och gruppchattar är skyldiga att söka igenom meddelanden efter spridning av material med sexuella övergrepp mot barn. Något som kan innebära risker för användarnas personliga integritet.
Med i Almedalen kommer vi att ha en jurist med fördjupade kunskaper om CSAM-förordningen. Om ni på något event tänkt diskutera CSAM-förordningen/Chat Control och vill ha med en expert från IMY, skicka ett mejl till almedalen@imy.se.

Transformation och ledarskap

En hållbar digitalisering, där vi kombinerar offensiv innovation med ett starkt skydd för enskildas fri- och rättigheter, är en viktig aspekt av den pågående omställningen till ett hållbart samhälle. Samtidigt är osäkerheten stor och förändringstakten hög. Tekniken utvecklas exponentiellt och det rättsliga landskapet är i stor förändring. Den osäkra omvärlden ställer nya krav på ledare och ledarskap i alla samhällssektorer.

IMY har de senaste åren transformerats i grunden. Uppdraget har breddats och förändrats, organisation har växt och nya arbetsprocesser och metoder utvecklats.

I Almedalen vill vi gärna föra samtal som handlar om transformation, ledarskap och förändring i ett större perspektiv. Hur leder och utvecklar vi dagens och morgondagens offentliga förvaltning? Hur utvecklar vi samverkan mellan olika sektorer för att gemensamt ta oss an centrala samhällsutmaningar?

– Vi delar gärna med oss av erfarenheter från vår utvecklingsresa, och för samtal om ledarskap och förändring ur olika aspekter, säger Lena Lindgren Schelin. Att fortsätta utveckla ledarskapet är avgörande för att offentliga verksamheter ska lyckas med vårt uppdrag och vara attraktiva arbetsgivare. Vi vill därför också gärna inspireras och få idéer från andra som är på plats i Almedalen.

Hör av dig om du vill mötas i Almedalen!

Har du en förfrågan om att ha med en representant från IMY i ett evenemang under Almedalsveckan? Eller vill du tipsa om seminarier som du tror kan vara intressanta för oss att ta del av, alternativt är på plats och vill ses för ett samtal eller möte? Skicka ett mejl till almedalen@imy.se

Senast uppdaterad: 23 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Om IMY