meny

Våra befogenheter

Våra utredningsbefogenheter vid tillsyn framgår av dataskyddsförordningen. Till skillnad mot tidigare kan nu Integritetsskyddsmyndigheten inleda tillsyn även mot personuppgiftsbiträden.

Tidigare var det endast möjligt att rikta tillsyn mot den personuppgiftsansvarige.  

Integritetsskyddsmyndigheten har bland annat följande utredningsbefogenheter: 

  • Beordra den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet att lämna all information som vi behöver för att vi ska kunna genomföra år tillsyn.
  • Genomföra undersökningar i form av dataskyddstillsyn.
  •  Meddela den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet om en påstådd överträdelse av dataskyddsförordningen.
  •  Genom den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet få tillgång till alla personuppgifter och all information som vi behöver för att kunna fullgöra vår tillsyn.
  •  Få tillträde till alla lokaler som tillhör den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet.

Rättsinformation

Artikel 58 (Befogenheter)
6 kap. 1 § dataskyddslagen (Befogenheter)