meny

Om våra e-tjänster inte fungerar

Ska du anmäla en personuppgiftsincident? Just nu går det tyvärr inte att nå våra e-tjänster. Prova gärna igen om en stund. Information in English below.

Ni ska anmäla en personuppgiftsincident inom 72 timmar från upptäckt. Om problemet med vår e-tjänst kvarstår kan du istället göra anmälan genom att fylla i en blankett och skicka in till oss med post. Vi tar hänsyn till tiden det tar för brevet att nå oss.

Anmälan skickas till:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Blanketter

Anmälan av personuppgiftsincident
Komplettering av personuppgiftsincidentsanmälan
Anmälan av gränsöverskridande personuppgiftsincident
Komplettering av gränsöverskridande personuppgiftsincidentsanmälan

Temporary problems with our e-services

Are you about to report a personal data breach? Unfortunately, you cannot reach our e-services at the moment. Please try again later.

You should notify the personal data breach within 72 hours after having become aware of it. If the problem with our e-services remains, you can report a personal data breach by filling out a form and send it to us by mail. We will take into account the amount of time it takes for the letter to reach us.

Please send the completed form by mail to:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Forms

Data breach notification
Supplementary information regarding a data breach notification
Cross-border data breach notification
Supplementary information regarding a cross-border data breach notification