meny

Nationell integritetsrapport 2019

Integritetsskyddsmyndighetens nationella integritetsrapport är en del i myndighetens arbete med att följa och beskriva utvecklingen när det gäller frågor som rör integritet och dataskydd. Eftersom det har gått ett år sedan dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla, fokuserar denna första rapport på hur långt arbetet kommit med att införa det nya regelverket i företag, myndigheter och andra organisationer. Rapporten innehåller också ett inledande avsnitt om medborgarnas kunskap, attityder och beteenden när det gäller integritet och dataskydd.

Några fakta från rapporten:

  • Tre av fyra medborgare är i någon mån oroliga för hur deras personuppgifter används. Var sjätte medborgare har redan använt någon av GDPR-rättigheterna. Det visar att det är en viktig fråga för många hur deras personuppgifter används.  
  • Tre av fyra företag och myndigheter tycker att GDPR-implementeringen har gått bra. Samtidigt bedömer bara hälften av verksamheterna att de har ett kontinuerligt och systematiskt arbete med dataskydd. Det finns med andra ord mycket kvar att göra.

Ladda ner rapporten här
Läs aktuellt pressmedelande här