meny

Tillgänglighetsredogörelse

Här redogör vi för de brister i tillgänglighet som vi identifierat för Integritetsskyddsmyndighetens webbplats och e-tjänst samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker fler brister.

Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckas nå upp till alla krav som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Därför utvecklar vi en ny, tillgänglig webbplats som ska nå upp till kraven. Då myndigheten 1 januari 2021 byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten behöver vi invänta namnbytet och ny visuell identitet innan vi kan färdigställa den nya webbplatsen. Den kommer att lanseras våren 2021.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Meddela oss om du hittar fler brister än dem vi listar nedan som hindrar dig från att ta del av vår digitala service .
E-post: webbredaktor@integritetsskyddsmyndigheten.se

Brister i tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Dokument – de flesta dokument är inte korrekt taggade för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det finns pdf-dokument där läsordning och tabbordning är felaktiga. I en del dokument kan bilder och annan grafik sakna textalternativ.
 • Det kan finnas HTML-kod som inte validerar fullt ut, till exempel är ID inte unika överallt.
 • På några ställen presenteras information i bilder som saknar kompletterande textbeskrivning.
 • Loggor, knappar och bilder saknar på några ställen alt-text som förmedlar samma information som bilden.
 • Vissa sidor på webbplatsen har inte en korrekt rubrikstruktur.
 • Sidor på engelska är inte korrekt märkta med rätt språk. Det kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.
 • Det förekommer länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
 • I våra e-tjänster för att anmäla personuppgiftsincidenter finns följande brister:
  – Det går inte att navigera helt utan mus, till exempel att ange datum.
  – Alla fält är inte korrekt uppmärkta med ledtexter.
  – Kontrasten mellan text och bakgrund är på vissa ställen otillräcklig.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av integritetsskyddsmyndigheten.se och di.e-tjanster.integritetsskyddsmyndigheten.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 23 september 2020.