meny

Publikationer

Här hittar du våra senaste rapporter, årsredovisningar och övriga publikationer från verksamheten.

Rapporter

2021

Årsredovisning 2020

Under förra året beslutade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor, framför allt riktade mot verksamheter som inte har följt dataskyddsförordningen, GDPR. Det framgår av myndighetens årsredovisning.

IMY:s årsredovisning 2020

Integritetsskyddsrapport 2020

Regeringen har gett IMY i uppdrag att löpande följa utvecklingen inom integritetsskydd och att vart fjärde år rapportera om den mest aktuella och betydelsefulla utvecklingen som påverkar den personliga integriteten. På internationella dataskyddsdagen den 28 janauri 2021 lämnarde IMY över den första integritetsskyddsrapporten till regeringen.

Integritetsskyddsrapport 2020

2020

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten 25 maj 2018–24 maj 2020 (2020:04)

Integritetsskyddsmyndighetens rapport belyser de klagomål som myndigheten tagit emot sedan dataskyddsförordningen, GDPR, började gälla. Var fjärde klagomål avser de rättigheter som GDPR ger medborgarna, som exempelvis rätten att få personuppgifter raderade och rätten till registerutdrag.

Klagomål till Datatinspektionen

Barn och ungas rättigheter på digitala plattformar

Barnombudsmannen, Statens medieråd och Integritetsskyddsmyndigheten har gemensamt tagit fram en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier, spel och andra digitala miljöer där det är vanligt att barn och unga befinner sig. Vägledningen syftar till att göra internet till en tryggare och säkrare plats för barn och unga.

Barns och ungas rättigheter på digitala plattformar

Personuppgiftsincidenter som beror på antagonistiska angrepp 2019 ( 2020:3)

Rapporten analyserar de personuppgiftsincidenter som orsakas av olika former av it-angrepp. Av de totalt knappt 4 800 anmälningar om personuppgiftsincidenter som anmäldes till Integritetsskyddsmyndigheten under 2019, utgjordes över 400 stycken, 8,7 procent, av incidenter som uppges bero på it-angrepp. Det är vanligt att de anmälda it-angreppen har genomförts genom breda nätattacker utan specifik mottagare. En vanlig metod för att komma åt information är nätfiske som innebär att mottagarna via ett mejl klickar på en länk och leds till en falsk webbplats, där de uppmanas att ange uppgifter.

Personuppgiftsincidenter som beror på antagonistiska angrepp 2019

Anmälda personuppgiftsincidenter 2019 (2020:2)

Statliga myndigheter och hälso- och sjukvården anmälde under 2019 dubbelt så många personuppgiftsincidenter jämfört med 2018. Antalet anmälda personuppgiftsincidenter per vecka har ökat 2019 jämfört med 2018. Under 2019 fick Integritetsskyddsmyndigheten totalt in knappt 4 800 anmälningar om personuppgiftsincidenter, vilket motsvarar cirka 400 anmälda incidenter per månad. 2018 anmäldes cirka 320 incidenter per månad.

Anmälda personuppgiftsincidenter 2019

Årsredovisning 2019

Många företag, myndigheter och andra organisationer har nu kommit till en ny nivå i sitt dataskyddsarbete – vad som kan beskrivas som en "andra våg" i GDPR-arbetet. Det konstaterar Integritetsskyddsmyndigheten i sin årsredovisning för 2019.

Årsredovisning 2019

Klagomål mot personsöktjänster med frivilligt utgivningsbevis maj 2018–oktober 2019 (2020:1)

Rapporten beskriver de klagomål som Integritetsskyddsmyndigheten har fått mot personsöktjänster som masspublicerar personuppgifter om landets befolkning. Bland sajterna som medborgare klagar mest på finns bland annat Mrkoll, Merinfo och Ratsit. Sajterna publicerar stora mängder uppgifter som hämtats och sammanställts från svenska myndigheter. Somliga av sajterna publicerar information om personer förekommer i brottmål eller har fått strafföreläggande. Av klagomålen till Integritetsskyddsmyndigheten framgår att medborgare upplever personsöktjänster på internet som ett stort integritetsintrång.

Klagomål mot personsöktjänster med frivilligt utgivningsbevis maj 2018–oktober 2019

 

2019

Anmälda personuppgiftsincidenter januari–september 2019 (2019:3)

En rapport över de personuppgiftsincidenter som anmälts till myndigheten under perioden januari–september 2019. Rapporten visar att antalet anmälda personuppgiftsincidenter ökat under de första nio månaderna 2019. Totalt fick Integritetsskyddsmyndigheten under perioden in 3 410 incidentanmälningar, vilket motsvarar närmare 90 anmälda incidenter per vecka.

Anmälda personuppgiftsincidenter januari–september 2019

Nationell integritetsrapport 2019 (2019:2)

Integritetsskyddsmyndighetens nationella integritetsrapport är en del i myndighetens arbete med att följa och beskriva utvecklingen när det gäller frågor som rör integritet och dataskydd.  Denna första rapport sedan dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla fokuserar på hur långt arbetet kommit med att införa det nya regelverket i företag, myndigheter och andra organisationer. 

Nationell integritetsrapport 2019

Anmälda personuppgiftsincidenter 2018 (2019:1)

En rapport som ger en översikt över de personuppgiftsincidenter som anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten under perioden 25 maj–31 december 2018. Totalt fick Integritetsskyddsmyndigheten under perioden in 2 262 incidentanmälningar.

Anmälda personuppgiftsincidenter 2018

Årsredovisningar

Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017

Fler dokument

TillsynsbeslutRemissvar