Hoppa till innehåll på sidan

Vänd dig till rätt instans

IMY ser till att inkassobolag följer inkassolagen och god sed i inkassoverksamhet. Inkassolagen gäller först när ett inkassokrav har skickats. Det som hänt innan dess ligger utanför vår tillsyn. Om din fråga inte rör ett inkassoärende finns andra som kan ge dig råd och hjälp.

Inkassoansvaret övergår till Finansinspektionen (FI)

OBS! Den 1 januari 2024 övergår tillstånds− och tillsynsansvaret för inkassoverksamhet från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) till Finansinspektionen (FI).

Tvister om betalningsskyldighet, till exempel om du inte har beställt den vara eller tjänst som kravet gäller, om du redan har betalat eller om kravet är preskriberat är så kallade tvister i sak. Försök att lösa sådana tvister direkt med borgenären eller inkassobolaget.

Om ni inte kan komma överens är det upp till borgenären eller inkassobolaget att lämna in en stämningsansökan och få tvisten avgjord i tingsrätten. Vi kan inte agera ombud och har inga befogenheter att avgöra tvister i sak.

På webbplatsen Hallå Konsument kan du få oberoende vägledning genom Konsumentverket. Där finns mer information om skulder och inkassofrågor.

Information om skulder hos Hallå Konsument

Konsumentverket har information om kommunernas budget- och skuldrådgivare.

Information om kommunernas budget- och skuldrådgivare hos Konsumentverket

Konsumenternas energimarknadsbyrå kan ge dig konsumentvägledning om el, gas eller fjärrvärme.

Information om elräkningar hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå kan ge dig vägledning om din fråga rör en bank eller ett försäkringsbolag.

Om bankers och försäkringsbolagens indrivning hos Konsumenternas

Telekområdgivarna kan ge konsumentrådgivning om abonnemang för tv, telefoni och bredband.

Om fordringar från teleoperatörer och internetleverantörer hos Telekområdgivarna

Kontakta polisen om du anser att du har blivit utsatt för ett bedrägeri.
Om bedrägerier hos polisen

Har du fått en bluffaktura kan du läsa vår information om hur du ska agera.

Bluffakturor

Senast uppdaterad: 23 november 2023
Sidans etiketter Inkasso