Hoppa till innehåll på sidan

Vänd dig till rätt instans

IMY ser till att inkassoföretag följer inkassolagen och god sed i inkassoverksamhet. Inkassolagen gäller först när ett inkassokrav har skickats. Det som hänt innan dess ligger utanför vår tillsyn. Om din fråga inte rör ett inkassoärende finns andra som kan ge dig råd och hjälp.

Tvister om betalningsskyldighet

Tvister om betalningsskyldighet, till exempel om du har beställt den vara eller tjänst som kravet gäller, om du redan har betalat eller om kravet är preskriberat är så kallade tvister i sak. Försök att lösa sådana tvister direkt med borgenären eller inkassoföretaget.

Om ni inte kan komma överens är det upp till borgenären eller inkassoföretaget att lämna in en stämningsansökan och få tvisten avgjord i tingsrätten. Vi kan inte agera ombud och har inga befogenheter att avgöra tvister i sak.

Rådgivning om skulder

På webbplatsen Hallå Konsument kan du få oberoende vägledning genom Konsumentverket. Där finns mer information om skulder och inkassofrågor.

Skulder hos Hallå Konsument

Konsumentverket har information om kommunernas budget- och skuldrådgivare.

Om kommunernas budget- och skuldrådgivare hos Konsumentverket

Energi

Konsumenternas energimarknadsbyrå kan ge dig konsumentvägledning om el, gas eller fjärrvärme.

Elräkningar hos Energimarknadsbyrån

Bank och försäkringsbolag

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrås kan ge dig vägledning om din fråga rör en bank eller ett försäkringsbolag.

Bankers och försäkringsbolagens indrivning hos Konsumenternas

Telefoni och Internet

Telekområdgivarna kan ge konsumentrådgivning om abonnemang för tv, telefoni och bredband.

Fordringar från teleoperatörer och internetleverantörer hos Telekområdgivarna

Bedrägerier

Kontakta polisen om du anser att du har blivit utsatt för ett bedrägeri,
Bedrägerier hos polisen

Har du fått en bluffaktura kan du läsa vår information om hur du ska agera.

Bluffakturor

Senast uppdaterad: 26 augusti 2021
Sidans etiketter Inkasso