Hoppa till innehåll på sidan

Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställnings­förmåga och trygghet på arbets­­marknaden

Ds 2021:18

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Jonas Marcusson.

Jonas Marcusson, 2021-09-07 (Det här är en elektronisk signatur) 

 

Mottagare:
Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-5259

Ert diarienummer:
U2021/02963

Datum:
2021-09-07

Senast uppdaterad: 08 september 2021