Hoppa till innehåll på sidan

Gymnasienämnden i Skellefteå kommun

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2019-08-20

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

  • Överklagan Steg 1 av 3, Aktiv
  • Process i domstol Steg 2 av 3
  • Domstolens avgörande Steg 3 av 3

Steg 1 av 3 i processen för överklagande

Överklagan

Kammarrättens dom gällande Gymnasienämnden i Skellefteå har överklagats av Gymnasienämnden till Högsta förvaltningsdomstolen.

IMY utfärdar en sanktionsavgift på 200 000 kronor för en skola som under en period använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro.

Beslut

20 augusti 2019

Pdf, 483 kB

Läs dokumentet (pdf, 483 kB)

Ärendehistorik

  • Vi inleder tillsyn.

  • Vi fattar ett beslut i tillsynen, 20 augusti 2019.

  • Beslutet överklagas.

  • Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagan, 14 augusti 2020.

  • Förvaltningsrättens dom överklagas till kammarrätten.

  • Kammarrätten i Stockholm avslår överklagan, mål nr 5888-20.

  • Kammarrättens dom överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Senast uppdaterad: 21 februari 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning, Utbildning