Hoppa till innehåll på sidan

Nobina Europe AB

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3, Aktiv
  • Beslut Steg 3 av 3

Steg 2 av 3 i tillsynsprocessen

Pågår

Vi har inlett en tillsyn och nu pågår en granskning av behandlingen av personuppgifter.

IMY granskar Nobina Europe AB sedan norska fackförbundet Yrkestrafikkforbundet klagat till Datatilsynet i Norge på bolagets kartläggning av busschaufförers körbeteende. Ärendet har överlämnats till IMY som är ansvarig dataskyddsmyndighet eftersom bolagets säte är i Sverige.

I klagomålet framgår att bolaget Nobina Europe AB, som ett led i projektet ”Den gröna resan”, kartlagt körbeteendet hos anställda genom att övervaka enskilda busschaufförers hastighet, energiförbrukning och inbromsningar. Enligt Nobina Europa AB är syftet med personuppgiftsbehandlingen att uppnå ett trafiksäkert och miljövänligt körbeteende. I klagomålet finns bland annat uppgifter om att bolaget har brustit i sin informationsplikt mot de anställda.

IMY ställer nu ett antal frågor till Nobina Europe AB för att klargöra hur personuppgiftsbehandlingen gått till, vilken rättslig grund personuppgiftsbehandlingen vilar på och hur bolaget har resonerat, om bolaget sparat fler uppgifter än nödvändigt, hur länge uppgifterna sparas och om bolaget uppfyllt informationsplikten till de anställda. En annan fråga till bolaget är om ändamålen med personuppgiftsbehandlingen hade kunnat nås med mindre ingripande åtgärder.

Tillsynsskrivelse

6 september 2022

Pdf, 126 kB

Läs dokumentet (pdf, 126 kB)

Senast uppdaterad: 21 oktober 2022
Sidans etiketter Dataskydd