meny

Fördjupningskurs kamerabevakning - distans

Fördjupningskurs kamerabevakning – distans, 25 maj 2021

IMY bjuder in till en fördjupningskurs på distans om kamerabevakning. Utbildningen tar avstamp i en ny rapport som vi publicerar i maj. Rapporten beskriver den praxis för laglig kamerabevakning som IMY arbetat fram sedan myndigheten fick ansvaret för tillståndsgivningen i augusti 2018. Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med kamerabevakningsfrågor i offentlig sektor men även du som arbetar i andra verksamheter och har intresse av liknande frågor är välkommen.

Utbildningens upplägg och mål

Distansutbildningen genomförs som ett livesänt webbinarium som du ansluter till via en länk som du öppnar i din webbläsare. Länken till webbinariet och mer information om hur du ansluter kommer att mejlas till dig i god tid före kursstarten.
Utbildningen kommer bland annat att innehålla:

  • kort introduktion till kamerabevakningslagen och kamerabevakning enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
  • presentation av rekommendationer som görs i den nya rapporten gällande kamerabevakning
  • praxis från fall där tillstånd har beviljats eller inte
  • exempel från bland annat skolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar samt gator och torg och andra allmänna platser.

Målet är att du som deltagare ska få en ökad förståelse för när kamerabevakning är tillåten och hur du kan kamerabevaka på ett lagligt sätt.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt är det bra om du har grundläggande kunskaper om dataskyddsregelverken och kamerabevakningslagen. På IMY:s webbplats finns vägledningar om kamerabevakningslagen och till dataskyddsförordningen (GDPR) som du hittar på länkarna nedan.

Vägledning om kamerabevakning 
Vägledning om dataskyddsförordningen

När kamerarapporten är publicerad mejlar vi en länk till PDF:en så att du som anmält dig till webbinariet kan ta del av den. 

Praktisk information

Datum: 25 maj 2021
Tid: 09.00-12.00
Avgift: 900 kr exklusive moms. Fakturering sker i samband med utbildningen.

Du behöver vid webbinariet sitta vid en dator med högtalare eller hörlurar och en stabil webbuppkoppling. Du kommer inte att behöva kamera eller mikrofon och du kommer att vara helt anonym gentemot de andra deltagarna.

Webbinariet kommer inte att spelas in och kan därför inte ses i efterhand. Antalet platser på utbildningen är begränsat. Föreläsare under utbildningen är jurister på IMY.