meny

Barn och ungas rättigheter på digitala plattformar

När barns och ungas vardagsliv i allt högre utsträckning utspelar sig i digitala miljöer är det av yttersta vikt att deras fri- och rättigheter tas tillvara där, precis som i den fysiska världen.

Barn och unga rör sig snabbt och vant mellan olika tjänster, men det är inte
alltid synonymt med att de inser risker eller förstår konsekvenser – konsekvenser som dessutom kan ligga långt in i framtiden.

Vägledning om barns och ungas rättigheter på digitala plattformar

Barnombudsmannen, Statens medieråd och Integritetsskyddsmyndigheten har gemensamt tagit fram en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier, spel och andra digitala miljöer där det är vanligt att barn och unga befinner sig. Vägledningen syftar till att göra internet till en tryggare och säkrare plats för barn och unga.

Barns och ungas rättigheter på digitala plattformar