meny

Det här gör vi inte

Integritetsskyddsmyndigheten har tillsyn över att inkassolagen följs och att man iakttar god sed i inkassoverksamhet. Frågor om avtalsvillkor, fakturor och betalningspåminnelser eller annat som har inträffat innan kravet har skickats ligger däremot utanför Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn. Här guidar vi dig vidare till mer information.

Det som händer innan du får ett inkassokrav

Inkassolagen gäller de åtgärder som vidtas från och med att inkassokravet skickas.

Frågor om avtalsvillkor, fakturor och betalningspåminnelser eller annat som har inträffat innan kravet har skickats ligger däremot utanför Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn. Om du har frågor som rör dessa steg kan du läsa mer på de webbplatser vi tipsar om här:

Skulder och skuldrådgivning – Konsumentverket
Elräkningar – Konsumenternas energimarknadsbyrå
Bankers och försäkringsbolagens indrivning – Konsumenternas vägledning för bank och försäkring
Fordringar från teleoperatörer och Internetleverantörer – Telekområdgivarna

Hallå Konsument

På webbplatsen Hallå Konsument kan du få oberoende vägledning genom Konsumentverket. Där kan du hitta mer information om skulder och inkassofrågor.

Bedrägerier

Om du anser att du har blivit utsatt för ett bedrägeri eller liknande kan du vända dig till polisen.

Tvister mellan gäldenären och borgenären eller inkassoföretaget

Tvister om till exempel den vara eller tjänst som kravet avser har beställts, om fordran redan har betalats eller om den är preskriberad är tvister i sak. Sådana tvister bör i första hand försöka lösas mellan gäldenären och borgenären eller inkassoföretaget.

Om tvisten inte går att lösa genom en överenskommelse är det upp till borgenären eller inkassoföretaget att lämna in en stämningsansökan och få tvisten avgjord i tingsrätten. Integritetsskyddsmyndigheten kan inte agera ombud för någon och har heller inga befogenheter att avgöra tvister i sak.