Hoppa till innehåll på sidan

Är det tillåtet att skicka känsliga personuppgifter med vanlig post eller måste vi skicka rekommenderat?

Det är upp till den personuppgiftsansvariga att bedöma med beaktande av risken med den specifika behandlingen. Ju känsligare uppgifter, desto större blir riskerna och därmed ökar kraven på säkerhet.

Senast uppdaterad: 26 april 2021