Hoppa till innehåll på sidan

Efter att jag invände mot ett inkassokrav har mitt ärende legat kvar hos inkassobolaget. Vad ska jag göra för att komma vidare?

Du bör först och främst kontakta inkassobolaget och ta reda på vad som händer i ditt ärende.

Om du har gjort en sakligt grundad invändning ska inkassobolaget snarast möjligt utreda saken, ta reda på borgenärens inställning, och därefter meddela dig vad man kommit fram till. Om ni inte är överens om hur mycket du ska betala kan saken behöva prövas av domstol efter att borgenären eller inkassobolaget ansökt om stämning. Domstolen avgör då om kravet är korrekt eller inte.

Enligt god inkassosed bör inkassobolaget inte låta en fordran ligga kvar, utan respektera att du vill få ärendet slutgiltigt avgjort. Om du gjort en saklig invändning mot inkassokravet ska inkassobolaget antingen ta saken vidare genom att väcka talan i domstol eller avskriva ärendet. Det är bara om du uppenbarligen saknar betalningsförmåga som det kan vara motiverat att låta en fordran ligga kvar hos bolaget för så kallad efterbevakning.

Läs mer om inkasso

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022
Sidans etiketter Inkasso