Hoppa till innehåll på sidan

Får jag filma med en drönare på min privata, tydligt avgränsade tomt?

Om du som fysisk person endast filmar den egna privatbostaden eller den egna tomten (och inget annat) som ett led i något av rent privat natur eller som har samband med ditt hushåll så omfattas filmningen av privatundantaget i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Det innebär att dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen inte gäller för sådan användning av drönaren. Drönaren får inte användas i yrkes- eller affärsmässig verksamhet för att undantaget ska gälla.

Senast uppdaterad: 15 april 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning