Hoppa till innehåll på sidan

Får jag sätta upp en titthålskamera i min villadörr?

Det beror på. Om kamerans räckvidd endast omfattar din inhägnade trädgård gäller inte dataskyddsförordningen. Du får alltså sätta upp en kamera om kamerans upptagningsområde endast omfattar den egna tomten och tomten är inhägnad på ett tydligt sätt med häck eller staket. Dessutom krävs att du inte tänkt sprida materialet, exempelvis via Internet.

Om titthålskameran däremot fångar grannens trädgård, gatan utanför ditt hus eller andra allmänna platser gäller reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

En annan situation är om titthålskamerans räckvidd når grannens bostad och trädgård. Det är normalt en plats dit allmänheten inte har tillträde. IMY anser att det är otillåtet att kamerabevaka grannars bostäder och trädgårdar. Det beror på att det i princip inte kan finnas några berättigade intressen för en person att övervaka sina grannars tomter, om det inte är så att grannarna har samtyckt till övervakningen.

Om du som privatperson vill kamerabevaka

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning