Hoppa till innehåll på sidan

Hur begär jag ersättning?

Du begär skadestånd genom att kontakta den personuppgiftsansvariga eller väcka skadeståndstalan i allmän domstol.

Skadestånd

På Sveriges domstolars webbplats finns information om hur förfarandet går till i domstol.

Sveriges domstolars webbplats

Senast uppdaterad: 19 april 2021
Sidans etiketter Dataskydd