Hoppa till innehåll på sidan

Hur lång tid har jag på mig för att betala eller bestrida ett inkassokrav?

Tidsfristen för att betala eller bestrida måste finnas angiven i inkassokravet. Enligt god inkassosed bör den tidsfrist som anges i inkassokravet inte vara kortare än åtta dagar räknat från den dag kravet skickas.

Om inkassobolaget använder en typ av postgång som tar längre tid än normalt, till exempel B-post, bör fristen förlängas. Detsamma gäller om kravet skickas i samband med en långhelg. Du bör ha minst fyra bankdagar på dig att betala eller invända från det att du kan antas ha tagit emot kravet. Först efter att tidsfristen har löpt ut får inkassobolaget gå vidare med kravet, till exempel ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

 

Inkasso

Senast uppdaterad: 21 februari 2023
Sidans etiketter Inkasso