Hoppa till innehåll på sidan

Hur mycket får man ta ut i inkassokostnader?

Borgenären har rätt att ta betalt för vissa kostnader i samband med att en fordran gått till inkasso. Vilka dessa kostnader är regleras i lag. En borgenär får därför inte genom ett avtal lägga på fler kostnader. Borgenären har rätt att ta betalt för:

  • Ett inkassokrav; om det är utformat enligt inkassolagens regler och har skickats eller lämnats över till dig, högst 180 kr.
  • Amorteringsplan; om planen är skriftlig och omfattar hela din återstående skuld. Planen ska vara upprättad i samråd med dig och ha lämnats eller skickats till dig, högst 170 kr.
  • En betalningspåminnelse; om borgenären och du har träffat ett avtal om det senast i samband med att skulden uppkom, högst 60 kr.
  • Förseningsersättning; gäller endast näringsidkare emellan, liksom näringsidkare–myndighet emellan, i stället för den vanliga inkassokostnaden. Rätten till förseningsavgiften inträder med automatik i samma ögonblick som borgenären har rätt till dröjsmålsränta. Förseningsersättning ska betalas med 450 kr.

Lagen reglerar bara skyldigheten att betala för åtgärder som har vidtagits efter det att skulden har förfallit. Om ni har avtalat om det kan det därför tillkomma kostnader för faktureringar, aviseringar och påminnelser som har skett före förfallodagen.

På vissa områden finns speciella regler om kostnader med anledning av utebliven betalning, till exempel när det gäller elfordringar. Du kan också bli skyldig att betala för kostnader som uppkommer i senare skeden, till exempel i samband med ansökan till Kronofogden eller domstol.

Inkasso

Senast uppdaterad: 21 februari 2023
Sidans etiketter Inkasso