Hoppa till innehåll på sidan

I vilka fall är ett företag eller en myndighet skyldig att radera mina personuppgifter när jag begär det?

Skyldigheten att radera personuppgifter gäller i vissa angivna fall, exempelvis om:

  • personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för
  • du återkallar det samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
  • dina uppgifter behandlas för direkt marknadsföring och du invänder mot behandling för sådan marknadsföring
  • du invänder mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre
  • om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Det finns dock vissa undantag från skyldigheten att radera personuppgifterna, exempelvis i den utsträckning som behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att försvara rättsliga anspråk.

Rätt till radering

Senast uppdaterad: 27 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter