Hoppa till innehåll på sidan

I vilka fall är företag eller myndigheter skyldiga att radera mina personuppgifter när jag begär det?

I följande fall ska dina personuppgifter alltid raderas när du begär det:

  • om dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
  • om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,
  • om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas,
  • om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som görs efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse,
  • om personuppgifterna har behandlats olagligt,
  • om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapat en profil i ett socialt nätverk.

Rätt till radering

Senast uppdaterad: 19 april 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter