Hoppa till innehåll på sidan

Jag har begärt ett registerutdrag/radering/rättelse men de kräver att jag identifierar mig. Får de göra det?

Det finns krav på att den som behandlar personuppgifter måste vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte till exempel kommer någon obehörig tillhanda. Om ett företag har rimliga skäl att betvivla identiteten kan företaget begära in kompletterande information så att en identifiering kan ske.

Företaget måste dock samtidigt se till att inte samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för att kunna göra denna identifiering. En proportionalitetsbedömning bör därför göras, så att identifieringen inte leder till en ny, onödig behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad: 12 april 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter