Hoppa till innehåll på sidan

Kan ett bolag driva in skulder utan tillstånd från IMY?  

Ja, i följande fall behövs inget tillstånd från IMY:

  • Indrivning av fordringar som uppstått inom den egna verksamheten (egeninkasso)
  • Indrivning av fordringar som har uppstått inom samma koncern
  • Advokaters indrivning av fordringar
  • Då bolag som står under Finansinspektionens tillsyn driver in fordringar (till exempel banker, kreditmarknadsbolag och försäkringsbolag)

Listan ovan är inte uttömmande.

Inkasso

Innehavare av inkassotillstånd

Ansök om inkassotillstånd

Senast uppdaterad: 21 februari 2023
Sidans etiketter Inkasso