Hoppa till innehåll på sidan

Kan ett företag eller en myndighet kräva att jag identifierar mig med Bank-ID?

Det finns inget generellt förbud mot att ha Bank-ID som verktyg för identifiering. Det är varje organisations ansvar att ha en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken som behandlingen medför. Den personuppgiftsansvariga bör göra en lämplighetsbedömning för hanteringen av personuppgifter inom verksamheten. Utifrån analysen bestäms vilka lämpliga åtgärder som behöver vidtas för att minska identifierade risker för den enskildes integritet.

Senast uppdaterad: 12 april 2021