Hoppa till innehåll på sidan

Kan ett personuppgiftsbiträde ingå standardavtalsklausuler med ett underbiträde för att vidta lämpliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter till tredje land?

Nej, underbiträdet måste åta sig de skyldigheter som framgår av standardavtalsklausulerna i förhållande till den personuppgiftsansvariga. Det är därför viktigt att den personuppgiftsansvariga också är part i avtalet. Det är eventuellt möjligt för ett personuppgiftsbiträde att företräda den personuppgiftsansvariga då man ingår avtalet, till exempel om biträdet har stöd för detta i en giltig fullmakt.

Senast uppdaterad: 12 april 2021