Hoppa till innehåll på sidan

Kan IMY hjälpa mig i en tvist med borgenären eller inkassobolaget?

Nej. IMY kan inte agera ombud för dig och har inte heller befogenhet att avgöra tvister.

Du bör alltid försöka lösa en tvist tillsammans med borgenären eller inkassobolaget. Om tvisten inte går att lösa genom en överenskommelse är det upp till borgenären eller inkassobolaget att lämna in en stämningsansökan och få tvisten avgjord i tingsrätten.

Inkasso

Senast uppdaterad: 21 februari 2023
Sidans etiketter Inkasso