Hoppa till innehåll på sidan

Måste jag betala inkassokostnaden trots att jag betalat skulden?

Trots att huvudskulden har betalats kan borgenären kräva betalt för inkassokostnader eller kostnader för hanteringen hos Kronofogden eller domstol.

IMY anser att betalning kan begäras i följande fall:

  • Fordran som avser hyra av bostad eller lokal: Borgenären har sänt inkassokrav eller ansökan till Kronofogden eller domstol senast samma dag som hyran betalades (det vill säga den dag betalningsuppdraget kom in till Plus- eller Bankgirot eller den dag hyran betalades på post- eller bankkontor).
  • Annan fordran: Borgenären har sänt inkassokrav eller ansökan till Kronofogden eller domstol senast samma dag som inbetalningen bokfördes på mottagarens konto hos Plus- eller Bankgirot. Om du betalar en skuld över Plus- eller Bankgiro bör du tänka på att betalningen anses fullgjord först då den bokförs av Plus- respektive Bankgirot.

Om du är medveten om att en inbetalning är sen är det viktigt att du hör av dig till borgenären eller inkassobolaget och berättar att betalningen är på väg. Annars riskerar du att borgenären hinner gå vidare med kravet, till exempel ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden, och att extra kostnader tillkommer för dig.

Kom ihåg att om du inte betalar inkassokostnaden kan den lämnas över till Kronofogden utan påminnelse.

Inkasso

Senast uppdaterad: 21 februari 2023
Sidans etiketter Inkasso