Hoppa till innehåll på sidan

Måste jag ha samtycke för att publicera bilder på sociala medier?

Nej, det finns inget absolut krav att man måste ha ett samtycke från de personer som exempelvis finns på ett foto innan det publiceras. Intresseavvägning är en annan rättslig grund som kan bli aktuell när man publicerar personuppgifter på sociala medier.

Den registrerade har dock rätt att göra en invändning och då måste den personuppgiftsansvariga göra en ny intresseavvägning för att se vilket intresse som väger tyngst. Om den enskildas rätt till personlig integritet väger tyngst ska personuppgiftsbehandlingen upphöra.

Extra försiktighet ska iakttas vid en intresseavvägning när det handlar om personuppgifter som rör barn. Man måste ta hänsyn till att barns personuppgifter kräver särskilt skydd och se till att barnets rättigheter är väl skyddade.

Senast uppdaterad: 26 april 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Internet och appar