Hoppa till innehåll på sidan

Vad betyder det att en invändning mot ett krav är sakligt grundad?

Att din invändning är sakligt grundad betyder att det du berättar skulle kunna innebära att du inte är skyldig att betala den fordran som kravet gäller. Om inkassobolaget och fordringsägaren tycker att du har rätt eller fel i det du för fram har ingen betydelse för ifall din invändning är sakligt grundad eller inte. Det krävs inte att du visar inkassobolaget några bevis för att invändningen ska anses vara sakligt grundad.

IMY anser att följande är exempel på sakliga invändningar:

  • att varan eller tjänsten som kravet rör inte är beställd
  • att levererade varor inte stämmer med beställningen
  • att du redan har betalat
  • att du har blivit vilseledd.

IMY anser att följande inte är sakliga invändningar:

  • att du inte har ekonomisk möjlighet att betala
  • att du har ett motkrav som skulden ska kvittas mot
  • att vägra betala utan motivering.

Läs mer om inkasso

Senast uppdaterad: 21 oktober 2021
Sidans etiketter Inkasso