Hoppa till innehåll på sidan

Vad gäller för så kallade dashcams och drönare?

Det finns inget absolut förbud mot att använda sig av så kallade dashcams (kameror monterade i bilens framruta) eller andra kameror monterade i eller på en bil, men det är svårt för den som använder sig av tekniken att uppfylla alla skyldigheter i dataskyddsförordningen, GDPR, och kamerabevakningslagen.

Om du monterar en kamera på bilen som spelar in material kommer du oundvikligen att behandla en stor mängd personuppgifter – huvudsakligen i form av inspelningar av människor som går att identifiera. Det innebär att du måste följa reglerna om personuppgiftsbehandling i dataskyddsförordningen.

Om du behandlar någons personuppgifter måste du bland annat informera om det. Du behöver exempelvis informera om hur länge uppgifterna kommer lagras, vad du har för rättsligt stöd för att samla in uppgifterna och vilka rättigheter den som fångas på bilderna har. Det finns inga undantag från skyldigheten att informera om personuppgiftsbehandlingen som blir aktuella i den här situationen.

För drönare gäller samma regler som när du filmar med en vanlig kamera. Om det går att identifiera enskilda individer på bilderna gäller dataskyddsförordningen, GDPR, och kamerabevakningslagen. Om enskilda individer inte kan identifieras på bilderna gäller inte dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen eftersom det då inte är fråga om en personuppgiftsbehandling.

Privatpersoners kamerabevakning

Senast uppdaterad: 20 april 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning