Hoppa till innehåll på sidan

Varför får jag två inkassokrav när mina elbolag samfakturerat elnät och elförbrukning?

Enligt god inkassosed bör fordringar från flera olika borgenärer inte tas upp i ett gemensamt inkassokrav, även om de använder samma inkassobolag. Detta betyder att ett inkassobolag normalt sett bör hantera fordringar från olika borgenärer i olika inkassoärenden, vilket kan leda till att du får två inkassokrav och att två inkassokostnader tas ut. Till exempel bör ett inkassobolag, om du betalar kostnader för elnät och elförbrukning från olika bolag på samma faktura, hantera det som två olika inkassoärenden.

Om det däremot är samma fordringsägare i båda kraven är regeln att fordringarna bör sammanföras till ett inkassokrav om inte särskilda skäl talar emot det.

Inkasso

Senast uppdaterad: 21 februari 2023
Sidans etiketter Inkasso