Hoppa till innehåll på sidan

Vilken ränta måste jag betala?

Den som inte betalar sin skuld i rätt tid drabbas ofta av att betala dröjsmålsränta. Om borgenären och du i förväg har träffat ett avtal om ränta gäller detta. I sådana avtal brukar det stå att dröjsmålsränta ska betalas från förfallodagen med en viss procent.

Om inget avtal har träffats i förväg gäller räntelagens regler. Borgenären har då rätt att ta ut dröjsmålsränta en månad efter att ha skickat en räkning eller på annat sätt krävt betalning, och då talat om att dröjsmålsränta måste betalas. Räntelagen ger borgenären rätt att ta ut en årsränta som motsvarar Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter.

Riksbankens referensränta

Inkasso

Senast uppdaterad: 21 februari 2023
Sidans etiketter Inkasso