Hoppa till innehåll på sidan

Ansökan om förnyelse av inkassotillstånd

Information för er som har ett gällande inkassotillstånd som behöver förnyas.

Ni som har ett gällande inkassotillstånd som är på väg att löpa ut behöver ansöka om förnyelse av tillståndet hos oss för att få fortsätta att bedriva inkassoverksamheten.

Ange alltid ert organisationsnummer, eller ditt personnummer om det är du själv som bedriver inkassoverksamheten, i förnyelseansökan. Hänvisa gärna till vårt diarienummer för ditt tidigare tillstånd.

Oförändrad verksamhet

Har det inte skett några förändringar i inkassoverksamheten och det är samma person som tidigare som ansvarar för sakkunskap och omdömesgillhet räcker det med att ni uppger det i förnyelseansökan. Ni behöver inte skicka in några andra handlingar och det räcker att ni ansöker en månad innan det nuvarande tillståndet löper ut.

Förändrad verksamhet

Har ni förändrat er inkassoverksamhet så att de beskrivningar av verksamheten som ni tidigare har skickat in till oss inte längre stämmer, behöver ni skicka in nya beskrivningar när ni ansöker om förnyelse av tillståndet.

Byte av sakkunnig och omdömesgill

Om ni vill byta ut den som ansvarar för sakkunskap och omdömesgillheten i er verksamhet i samband med att ni ansöker om förnyelse av tillståndet behöver ni visa att den nya personen har tillräcklig sakkunskap och är omdömesgill. Därför behöver ni skicka in följande i samband med ansökan:

  • beskrivning av den utpekade personens roll i organisationen
  • intyg och betyg som styrker personens teoretiska utbildning och/eller praktiska erfarenhet av inkassoverksamhet eller därmed jämförlig praktik
  • personbevis – bör inte vara äldre än tre månader
  • konkursfrihetsbevis – bör inte vara äldre än tre månader
  • bevis om att personen inte har näringsförbud – bör inte vara äldre än tre månader
  • utdrag över eventuella obetalda skulder hos Kronofogdemyndigheten eller motsvarande – bör inte vara äldre än tre månader.

Om ni vill byta den som ansvarar för sakkunskap och omdömesgillhet bör ni skicka in ansökan om förnyelse – tillsammans med tillhörande handlingar – minst två månader innan det nuvarande tillståndet löper ut. Annars riskerar ni att under en period stå utan tillstånd att bedriva inkassoverksamhet.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2021