Hoppa till innehåll på sidan

Kamerabevakning i butiker

En butiksinnehavare som vill sätta upp bevakningskameror måste ta hänsyn till reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen, som gäller även för denna typ av verksamhet.

Ibland kan en butik vara brottsutsatt. För att komma tillrätta med problemen kanske butiksinnehavaren vill sätta upp bevakningskameror. Då är det viktigt att tänka på att reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen gäller även för denna typ av verksamhet.

Får vi kamerabevaka vår butik?

Det beror på. Är syftet med bevakningen att förhindra rån, stölder, snatteri, bedrägeri eller annan brottslighet är det skäl som talar starkt för att bevakningen är tillåten. Det är däremot inte tillåtet att även kamerabevaka för andra syften som är oförenliga med skälen till varför ni började bevaka.

Har ni till exempel satt upp en bevakningskamera i syfte att förhindra snatteri får ni inte använda kameran för att kontrollera att lokalvårdarna sköter sina arbetsuppgifter.

För att det ska vara tillåtet att bevaka butiken måste ni göra en intresseavvägning där ni väger era behov av att bevaka platsen mot det intrång i människors personliga integritet som bevakningen innebär. Det är ni som ska göra denna bedömning och den ska dokumenteras. Det är inte tillåtet att bevaka omklädningsrum, provhytter, toaletter eller liknande utrymmen.

Den bevakades rättigheter

Om ni bevakar är det viktigt att känna till och ha rutiner för att hantera de rättigheter som den som blir bevakad har i förhållande till den som bevakar. De rättigheter som de som blir bevakade har följer av dataskyddsförordningen.

Läs om bevakades rättigheter här

Vid kamerabevakning är det viktigt att lämna information om bevakningen. Det är inte tillåtet att sätta upp dolda kameror utan att informera den som blir bevakad.

Informera om kamerabevakning

Kan vi dela med oss av bilder på misstänkta snattare till andra butiker?

Det är inte tillåtet för butiker att dela bilder på misstänkta snattare mellan varandra. Detta eftersom uppgifter om enskilda omfattas av sekretess enligt kamerabevakningslagen. Istället kan butiksinnehavaren dela med sig av materialet till polisen eller någon annan brottsbekämpande myndighet, som i sin tur får avgöra om det finns behov av att sprida bilderna.

Är det tillåtet att bevaka vårt lager och/eller vår lastkaj?

Det finns inte alltid lika starka skäl att bevaka en lageravdelning och en lastkaj som en butiksyta. Om personalen endast sporadiskt vistas på lagret eller lastkajen och det finns stöldbegärligt gods där talar det för att bevakningen bör godtas. Är det däremot en lageryta eller en lastkaj där personal uppehåller sig under en längre tid bör det ställas högre krav på arbetsgivarens intresse av att få kamerabevaka ytan eftersom integritetsintresset hos de anställda då är större.

Vägledning vid kamerabevakning

Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Läs rapporten (pdf, 2 MB)

""

Vägledning vid kamerabevakning

Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Läs rapporten (pdf, 2 MB)

Senast uppdaterad: 2 september 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning