Hoppa till innehåll på sidan

Byte av sakkunnig och omdömesgill

För att få tillstånd att bedriva inkassoverksamhet krävs att det finns någon som vi bedömer har tillräcklig sakkunskap och är omdömesgill. Vid ett eventuellt byte av denna person måste ni kontakta oss.

Inkassoansvaret övergår till Finansinspektionen (FI)

OBS! Den 1 januari 2024 övergår tillstånds− och tillsynsansvaret för inkassoverksamhet från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) till Finansinspektionen (FI).

Ett inkassotillstånd bygger på att det i inkassoverksamheten finns någon som vi bedömer har tillräcklig sakkunskap och är omdömesgill. Det händer att man av något skäl behöver byta ut den som är satt att ansvara för sakkunskap och omdömesgillhet i verksamheten under den tid ett inkassotillstånd löper.

I den situationen måste ni anmäla bytet till oss och skicka in handlingar som visar att den nya personen har tillräcklig sakkunskap och är omdömesgill. Till anmälan behöver ni bifoga följande

  • beskrivning av den utpekade personens roll i organisationen
  • intyg och betyg som styrker personens teoretiska utbildning och/eller praktiska erfarenhet av inkassoverksamhet eller därmed jämförlig praktik
  • personbevis – bör inte vara äldre än tre månader
  • konkursfrihetsbevis – bör inte vara äldre än tre månader 
  • bevis om att personen inte har näringsförbud – bör inte vara äldre än tre månader
  • utdrag över eventuella obetalda skulder hos Kronofogdemyndigheten eller motsvarande – bör inte vara äldre än tre månader.
Senast uppdaterad: 23 november 2023
Sidans etiketter Inkasso