meny

Känsliga personuppgifter

Om känsliga personuppgifter och personnummer.

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd. De kallas för känsliga personuppgifter. Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Innan ni behandlar känsliga personuppgifter måste ha klart för er vilket stöd ni har för behandlingen. 

Känsliga personuppgifter är uppgifter om

 • etniskt ursprung
 • politiska åsikter
 • religiös eller filosofisk övertygelse
 • medlemskap i en fackförening
 • hälsa
 • en persons sexualliv eller sexuella läggning
 • genetiska uppgifter
 • biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

Personnummer är extra skyddsvärda

Personnummer och samordningsnummer får behandlas om de registrerade har gett sitt samtycke. Finns det inget samtycke får personnummer behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat beaktansvärt skäl.

Kom ihåg att ni ska uppfylla alla bestämmelser i dataskyddsförordningen, inte bara de särskilda krav som gäller för känsliga personuppgifter. Bland annat ger de grundläggande principerna viktiga ramar.

Rättsinformation

Artikel 9 (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter)
Artikel 87 (behandling av nationella identifikationsnummer)
Skäl 10, 34–35, 51–56, 75