Hoppa till innehåll på sidan

Telefonvägledning

Du kan ringa till IMY för att få vägledning i allmänna frågor inom något av våra verksamhetsområden. Vi kan inte ge dig bindande besked eller svar på frågor i enskilda fall. Vi kan inte heller svara på om exempelvis en viss personuppgiftsbehandling är laglig eller om en kamerabevakning bedrivs korrekt.

Det är väldigt många som ringer till vår telefonvägledning. Vi beklagar om vi inte hinner ta emot ditt samtal under öppettiden.

Om någon behandlar dina personuppgifter på fel sätt

Om du har frågor om, eller synpunkter på, hur en verksamhet behandlar dina personuppgifter eller bedriver kamerabevakning så bör du i första hand vända dig dit. Om du inte får svar eller om du misstänker att de behandlar dina personuppgifter felaktigt kan du lämna in ett klagomål till oss på IMY.

Klaga på en felaktig behandling av dina personuppgifter

Klaga på otillåten kamerabevakning

Vad vi kan svara på

Här är några exempel på frågor som vi kan svara på i vägledningstelefonen.

För dig som privatperson

I vägledningstelefonen kan vi svara på allmänna frågor om vilka rättigheter du som privatperson har enligt dataskyddsförordningen. Det finns mer utförlig information på vår webbplats.

Dina rättigheter

För verksamheter

Den registrerade, det vill säga den vars personuppgifter behandlas, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. På vår webbplats finns information om de registrerades rättigheter som riktar sig till verksamheter. 

De registrerades rättigheter

För dig som privatperson

Vill du hellre läsa om hur du kan begära att utöva någon av dina rättigheter, exempelvis radera dina personuppgifter finns information och i vissa fall även brevmallar som du kan använda.

Rätt till radering av dina personuppgifter

Rätt till rättelse

Rätt till tillgång

Rätt till information

Rätt till begränsning

Rätt att göra invändningar

Automatiserade beslut

Rätt att flytta dina personuppgifter

Gäller för alla rättigheterna

För verksamheter

Den registrerade, det vill säga den vars personuppgifter behandlas, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Som personuppgiftsansvariga har ni ett ansvar för att ha rutiner på plats för att hantera begäranden om att utöva dessa rättigheter när någon begär det.

De registrerades rättigheter

Vi kan inte svara på frågor i enskilda fall, men kan svara på vad kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen generellt har för krav för att en kamerabevakning ska vara laglig. Mer utförlig information med exempel finns på vår webbplats.

För dig som privatperson

Som privatperson kan du både bli kamerabevakad och vilja använda dig av kamerabevakning, för att till exempel bevaka din egen tomt. 
Som privatperson behöver du inte ansöka om tillstånd för att kamerabevaka. Om den kamerabevakning som du planerar är tillåten eller inte beror på platsen du vill bevaka. Det är alltså vad som fångas på film som avgör om din planerade bevakning är laglig.

Om du vill kamerabevaka

Blir du bevakad? Du har enligt dataskyddsförordningen flera rättigheter som du kan använda dig av om du blir bevakad.

Dina rättigheter som bevakad

För verksamheter

Dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen gäller vid varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning eftersom det innebär en personuppgiftsbehandling. Läs gärna vår riktade information och fördjupningssidor för olika målgrupper.

För alla som vill kamerabevaka

Myndigheter eller andra aktörer som utför en uppgift av allmänt intresse behöver tillstånd om de vill kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde.

Behöver ni söka tillstånd till kamerabevakning?

IMY är tillsynsmyndighet över kreditupplysningslagen och utfärdar tillstånd för dem som vill bedriva kreditupplysning. Vi kan endast ge generell information om vad som gäller enligt kreditupplysningslagen.

För dig som privatperson

Den som lånar ut pengar eller ger andra typer av krediter behöver ett bra underlag för att kunna bedöma om han eller hon ska ge dig kredit. Läs mer om vad som gäller på vår webbplats.

Kreditupplysning

Klaga på ett kreditupplysningsföretag

För verksamheter

Ansök om tillstånd för kreditupplysning

Innehavare av kreditupplysningstillstånd

Inkassolagen gäller först när ett inkassokrav har skickats. Det som hänt innan dess ligger utanför vår tillsyn. Om din fråga inte rör ett inkassoärende finns andra som kan ge dig råd och hjälp.

För dig som privatperson

Vänd dig till rätt instans

Klagomål om inkasso

Har du fått en bluffaktura?

För verksamheter

Den som bedriver inkassoverksamhet måste följa bestämmelserna i inkassolagen och god inkassosed.

Ansök om inkassotillstånd

Innehavare av inkassotillstånd

Dataskydd i inkassoverksamhet

Digitala inkassokrav

Vi kan inte ge svar på frågor om lagligheten hos en specifik personuppgiftsbehandling, utan kan ge bara generell information om vad som gäller. På vår webbplats finns utförlig information om dataskyddsförordningen, där vi bland annat förklarar begreppen rättslig grund och grundläggande principer. Du hittar också exempel som kan vara till hjälp.

För dig som privatperson

Introduktion till dataskyddsförordningen

För verksamheter

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att ni behöver följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur ni hanterar deras personuppgifter.

Introduktion till dataskyddsförordningen

För verksamheter

Konsekvenserna av en personuppgiftsincident kan vara allvarliga både för er organisation och för de personer som drabbas av incidenten. Det är därför viktigt att arbeta proaktivt och systematiskt för att förhindra incidenter. Om en personuppgiftsincident inträffar behöver er organisation ha rutiner för hur ni ska hantera den effektivt.

Hantering av personuppgiftsincidenter

 

Vad vi inte kan svara på

Exempel på frågor vi inte kan svara på i vägledningstelefonen är

  • om en verksamhet har behandlat dina personuppgifter felaktigt
  • om en viss kamerabevakning är laglig
  • om en kreditupplysning som tagits om dig varit laglig
  • vilken rättslig grund i dataskyddsförordningen en verksamhet kan stödja sin personuppgiftsbehandling på
  • om tillräckliga säkerhetsåtgärder har vidtagits
  • om en viss tjänst går att använda
  • om en överföring av personuppgifter till ett annat land är laglig
  • vem som är personuppgiftsansvarig för en behandling.

Ring oss

Öppettider: Helgfria vardagar 09.30-11.30.

Telefon: 08-657 61 00

Om du vill få generell rådgivning beträffande de frågor som IMY kan besvara enligt ovan, välj #4 till växeln i menyvalet och be att få prata med Vägledningen.

10 juli–4 augusti 2023

 

Finns svar på din fråga här på vår webb?

Vår webbplats är uppdelad efter om du söker information som privatperson eller om du representerar en verksamhet. Här är tips på sidor med information som många frågar efter:

Senast uppdaterad: 8 juni 2023
Sidans etiketter Om IMY