Hoppa till innehåll på sidan

Telefonvägledning

Du kan ringa till IMY för att få vägledning i allmänna frågor inom något av våra verksamhetsområden. Vi kan inte ge dig bindande besked eller svar på frågor i enskilda fall. Vi kan inte heller svara på om exempelvis en viss personuppgiftsbehandling är laglig eller om en kamerabevakning bedrivs korrekt.

Om någon behandlar dina personuppgifter på fel sätt

Om du har frågor om, eller synpunkter på, hur en verksamhet behandlar dina personuppgifter eller bedriver kamerabevakning så bör du i första hand vända dig dit. Om du inte får svar eller om du misstänker att de behandlar dina personuppgifter felaktigt kan du lämna in ett klagomål till oss på IMY.

Klaga på en felaktig behandling av dina personuppgifter

Klaga på otillåten kamerabevakning

Vad vi kan svara på

Exempel på frågor vi kan svara på i vägledningstelefonen är

 • vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen
 • hur du kan begära att utöva någon av dina rättigheter, exempelvis radera dina personuppgifter
 • vad kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen generellt har för krav för att en kamerabevakning ska vara laglig
 • vad som generellt gäller enligt kreditupplysningslagen, inkassolagen och god inkassosed
 • vilka verksamheter som behöver söka tillstånd till kamerabevakning
 • vad dataskyddsförordningen generellt har för krav för att en personuppgiftsbehandling ska vara laglig
 • hur en personuppgiftsincident generellt ska hanteras enligt dataskyddsförordningen.

Vad vi inte kan svara på

Exempel på frågor vi inte kan svara på i vägledningstelefonen är

 • om en verksamhet har behandlat dina personuppgifter felaktigt
 • om en viss kamerabevakning är laglig
 • om en kreditupplysning som tagits om dig varit laglig
 • vilken rättslig grund i dataskyddsförordningen en verksamhet kan stödja sin personuppgiftsbehandling på
 • om tillräckliga säkerhetsåtgärder har vidtagits
 • om en viss tjänst går att använda
 • om en överföring av personuppgifter till ett annat land är laglig
 • vem som är personuppgiftsansvarig för en behandling.

Ring oss

Öppettider: Helgfria vardagar 09.30-11.30.

Telefon: 08-657 61 00

 

Finns svar på din fråga här på vår webb?

Vår webbplats är uppdelad efter om du söker information som privatperson eller om du representerar en verksamhet. Här är tips på sidor med information som många frågar efter:

Senast uppdaterad: 30 december 2022
Sidans etiketter Om IMY