Hoppa till innehåll på sidan

Personnummer

Läs mer om vad som gäller då arbetsgivare vill hantera anställdas personnummer.

En arbetsgivare får bara behandla anställdas personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller av något annat beaktansvärt skäl.

Även om man får behandla personnummer, ska all användning vara klart motiverad. Personnumret ska inte heller exponeras i onödan.

En arbetsgivare får behandla sina anställdas personnummer för olika personaladministrativa syften, till exempel löne- eller behörighetsadministration. Däremot finns det knappast anledning att skriva ut personnummer på tjänstgöringslistor eller på adressetiketter. Som utgångspunkt är det inte heller motiverat att använda personnummer som användarnamn vid inloggning till exempelvis en dator.

Personnummer och samordningsnummer

Senast uppdaterad: 2 juli 2021
Sidans etiketter Dataskydd