Hoppa till innehåll på sidan

Skola och förskola

Vägledning och råd för skolor och förskolor, både inom privat och offentlig verksamhet, samt till dig som är förälder.

I skolan behandlas många olika slags personuppgifter, till exempel närvarolistor, betygsunderlag och personliga utvecklingsplaner. Personuppgifter om barn är särskilt skyddsvärda eftersom barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och förstå vilken rätt de har till skydd för sina uppgifter.

Läraren ansvarar inte för personuppgifterna

Det är den personuppgiftsansvariga som ansvarar för att dataskyddsreglerna följs och för att personuppgifter behandlas korrekt. Den personuppgiftsansvariga är den verksamhet som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna behandlas och hur behandlingen ska gå till. För en kommunal skola kan till exempel en utbildningsnämnd vara personuppgiftsansvarig och för en friskola ett aktiebolag. Rektorn, läraren och andra anställda är inte personuppgiftsansvariga men de ska behandla personuppgifter i skolverksamheten enligt instruktion från den personuppgiftsansvariga.

För personuppgiftsansvariga inom skola och förskola

Dataskyddsombudet kontrollerar och ger stöd

Vissa verksamheter som behandlar personuppgifter måste utse ett dataskyddsombud. Det gäller exempelvis kommunala verksamheter. Ombudet ska kontrollera att dataskyddsreglerna följs inom skolan och ge råd om hur behandlingen av personuppgifter bör gå till. Dataskyddsombudet ska också vara en kontaktpunkt för den registrerade. Elever och föräldrar kan därför kontakta dataskyddsombudet för att ställa frågor om skolans behandling av personuppgifter.

Dataskyddsombud

Senast uppdaterad: 12 juni 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Utbildning