Hoppa till innehåll på sidan

Anmäl olaglig kamerabevakning

Om du misstänker att någon använder kamerabevakning på ett sätt som strider mot reglerna i dataskyddsförordningen eller kamerabevakningslagen kan du anmäla det till oss.

Checklista

Är bevakningen otillåten eller inte?

Så gör du om du tror att en kamerabevakning är otillåten.
 • 1

  Läs på

  Ta del av informationen här på vår webbplats för att själv ta reda på om bevakningen är tillåten eller inte. 

  Kamerabevakning för privatpersoner

  Kamerabevakning för verksamheter

 • 2

  Ta reda på vem som bevakar

  Det ska framgå av informationsskylten på platsen vem som kamerabevakar och kontaktuppgifter till denna.

 • 3

  Kontakta den som bevakar

  Berätta vad du tycker är fel och fråga utifrån vilken rättslig grund kamerabevakningen sker och vilka åtgärder de vidtar för att minska integritetsintrånget. Förhoppningsvis kan den som kamerabevakar rätta till felen så att du känner dig nöjd.

 • 4

  Lämna ett klagomål

  Om ingen förbättring sker kan du lämna ett klagomål till oss. 

   

 

Gör så här

Du kan lämna ditt klagomål på vår blankett.

 1. Spara ner filen på din dator.
 2. Öppna den i Adobe Reader.
 3. Fyll i alla fält i blanketten noggrant och spara den.
 4. Skicka in blanketten till imy@imy.se.

Blankett för att lämna ett klagomål (pdf, 482 kB)

Allt du skickar in till oss blir en allmän handling. Om någon begär ut handlingen gör vi en sekretessprövning, det vill säga en prövning om alla uppgifter i handlingen får lämnas ut eller inte. Allmänna handlingar ska som huvudregel arkiveras i sin helhet.

Så behandlar vi dina personuppgifter

 

Var utförlig och skicka in bilder

När du skriver klagomålet är det viktigt att du beskriver varför du tycker att bevakningen är otillåten. Skicka in bilder på kameran och området som filmas. Allt underlag är till nytta för oss, eftersom det hjälper oss att bedöma hur vi ska gå vidare med en anmälan. Beskriv platsen som bevakas och vilka aktiviteter som pågår där. Vilka har tillgång till området och vilka vistas där?

Det här händer med ditt klagomål

 • Vi hanterar alla klagomål

  Vi tar emot och går igenom alla klagomål vi får.

   

 • En del klagomål leder till tillsyn

  Ett klagomål kan bland annat leda till att vi skickar ett brev till den personuppgiftsansvariga med information om regler och praxis. Om vi bedömer att det är lämpligt kan vi inleda en tillsyn för att utreda klagomålet.

 • Du får svar

  Du får alltid ett svar av oss, så att du vet vad vi kommit fram till. Om vi genomför en tillsyn kommer du att få en kopia på tillsynsbeslutet.

  Så arbetar vi med tillsyn

 

Senast uppdaterad: 18 oktober 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning