Hoppa till innehåll på sidan

Klaga på otillåten kamerabevakning

Om någon använder kamerabevakning på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till oss till oss via vår e-tjänst.

För att det som du skickar in till oss ska betraktas som ett klagomål krävs

 • att det du klagar på rör en brist vid behandling av personuppgifter som omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR)
 • att du som klagar själv är berörd av behandlingen
 • att den som behandlat uppgifterna kan identifieras
 • att du som klagar lämnar uppgifter om vem du är
 • att du lämnar kontaktuppgifter så att vi kan nå dig

Om du lämnar in ett sådant klagomål får du alltid ett svar av oss. Om vi genomför en tillsyn kommer du att få en kopia på tillsynsbeslutet.

Klagomål som inte är fullständiga kommer vi istället att hantera som tips, se nedan. Det gäller till exempel om du inte pekar ut en ansvarig, om klagomålet rör behandling av någon annans personuppgifter eller om du vill vara anonym.

Du ska inte använda e-tjänsten om

Du ska inte använda den här e-tjänsten om du vill:

Om du anser att din arbetsgivare inte följer dataskyddsreglerna kan du visselblåsa i stället för att lämna in ett klagomål. Om du visselblåser skyddas din identitet av stark sekretess och du skyddas även bland annat mot repressalier från arbetsgivaren. Motsvarande skydd gäller inte för den som lämnar in ett klagomål.

Läs mer om visselblåsning

Om du är missnöjd med en personuppgiftsbehandling men kriterierna för klagomål enligt dataskyddsreglerna inte är uppfyllda, till exempel för att du inte är personligen berörd eller för att du vill vara anonym, kan du istället lämna in ett tips. Du kan tipsa om en otillåten behandling av personuppgifter eller uppmärksamma oss på en ny företeelse som innebär behandling av personuppgifter. Ditt tips kan påverka vilka företeelser och verksamheter vi granskar.

Gör så här

Skicka in ditt tips via e-post eller brev. Skriv tydligt att det rör sig om ett tips och vad det är du vill tipsa oss om.

Kontakta oss

 

Har du skyddade personuppgifter?

Du ska inte använda vår e-tjänst om du har skyddade personuppgifter.

Lämna in ditt klagomål via brev eller e-post istället. Kom ihåg att ge oss all nödvändig information. Du kan läsa högst upp på sidan vad ett klagomål måste innehålla.

Kontaktuppgifter

Checklista

Är bevakningen otillåten eller inte?

Så gör du om du tror att en kamerabevakning är otillåten.
 • 1

  Läs på

  Ta del av informationen här på vår webbplats för att själv ta reda på om bevakningen är tillåten eller inte. 

  Kamerabevakning för privatpersoner

  Kamerabevakning för verksamheter

 • 2

  Ta reda på vem som bevakar

  Det ska framgå av informationsskylten på platsen vem som kamerabevakar och kontaktuppgifter till denna.

 • 3

  Kontakta den som bevakar

  Berätta vad du tycker är fel och fråga utifrån vilken rättslig grund kamerabevakningen sker och vilka åtgärder de vidtar för att minska integritetsintrånget. Förhoppningsvis kan den som kamerabevakar rätta till felen så att du känner dig nöjd.

 • 4

  Lämna ett klagomål

  Om ingen förbättring sker kan du lämna ett klagomål till oss via e-tjänsten.

   

 

Börja med att ta kontakt med den som du tycker gör fel

Innan du lämnar in ett klagomål till oss rekommenderar vi att du tar kontakt med den som kamerabevakar och berätta vad du tycker är fel. Det är särskilt viktigt om ditt klagomål rör dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, till exempel rätten till tillgång, radering eller rättelse. Om det är en verksamhet du vänder dig till kan de ha ett dataskyddsombud som du kan kontakta. Förhoppningsvis rättas felen så att du känner dig nöjd. Om du inte får någon hjälp kan du skicka in ett klagomål till oss via e-tjänsten.

Dina rättigheter

Vi har en brevmall du kan använda när du ska begära radering eller att ta del av dina personuppgifter.

Skicka med relevant underlag

I ditt klagomål är det viktigt att du beskriver varför du tycker att bevakningen är otillåten. Beskriv platsen som bevakas, vilka aktiviteter som pågår där och vilka som vistas på platsen. Bifoga gärna bild eller karta som visar kamerans placering och det område som kameran filmar. Underlaget hjälper oss att bedöma hur vi ska gå vidare med en anmälan.

Använd vår e-tjänst för att lämna in ditt klagomål

För att kunna lämna ett klagomål via e-tjänsten behöver du använda någon av webbläsarna Google Chrome eller Microsoft Edge.

Klaga på otillåten kamerabevakning

 

Vår e-tjänst för att lämna in ett klagomål använder kakor. Läs mer om vilka kakor.

Om du har valt att helt blockera kakor i din webbläsare kan du inte använda vår e-tjänst. Du kan istället lämna in ett klagomål via brev eller e-post. Glöm inte att läsa högst upp på denna sida vad ett klagomål måste innehålla.

Kontakta oss

Om en svensk myndighet har nekat dig rätten till exempelvis radering, tillgång eller rättelse kan du överklaga beslutet hos allmän förvaltningsdomstol. Kontakta myndigheten igen och begär att få ett skriftligt och överklagbart beslut. Myndighetens dataskyddsombud kan informera dig om hur du gör för att få ett överklagbart beslut och hur du gör för att överklaga.

Allt du skickar in till oss blir en allmän handling. Om någon begär ut handlingen gör vi en sekretessprövning, det vill säga en prövning om alla uppgifter i handlingen får lämnas ut eller inte. Allmänna handlingar ska som huvudregel arkiveras i sin helhet.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Som registrerad kan du alltid välja vilket lands tillsynsmyndighet du vill vända dig till om du vill klaga på hur en personuppgiftsansvarig har behandlat dina personuppgifter.

Om du har bett att få mer information om hur ett företag i exempelvis Frankrike behandlar dina personuppgifter och det franska företaget inte lämnar informationen, kan du alltså välja om du vill vända dig till tillsynsmyndigheten i Frankrike, Sverige eller något annat EU-land. Den tillsynsmyndighet du vänder dig till blir din kontaktpunkt i ärendet, oavsett var och hur ärendet sedan kommer att handläggas.

Det här händer med ditt klagomål

 • Vi hanterar alla klagomål

  Vi tar emot och går igenom alla klagomål vi får.

   

 • En del klagomål leder till tillsyn

  Ett klagomål kan bland annat leda till att vi skickar ett brev till den personuppgiftsansvariga med information om regler och praxis. Om vi bedömer att det är lämpligt kan vi inleda en tillsyn för att utreda klagomålet.

 • Du får svar

  Du får alltid ett svar av oss, så att du vet vad vi kommit fram till. Om vi genomför en tillsyn kommer du att få en kopia på tillsynsbeslutet. Läs mer om hur vi arbetar med tillsyn.

Senast uppdaterad: 13 maj 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning