Hoppa till innehåll på sidan

Begär förhandssamråd

Har ni gjort en konsekvensbedömning och bedömer att det fortfarande finns en hög risk med behandlingen av personuppgifter för enskildas fri- och rättigheter? Då ska ni begära ett förhandssamråd innan ni påbörjar behandlingen.

Gör en konsekvensbedömning först

Om ni planerar en behandling som medför hög risk för enskildas fri- och rättigheter måste ni först göra en konsekvensbedömning. Det är den som ger er svaret på om ni ska begära ett förhandssamråd med oss. Arbeta igenom kriterierna för konsekvensbedömning så missar ni inget viktigt steg.

Kriterier för en godtagbar konsekvensbedömning

Checklista

Innan förhandssamråd

Innan ni begär ett förhandssamråd måste ni arbeta er igenom steg 1 och 2.
 • 1

  Konsekvensbedömning

  Gör en gedigen konsekvensbedömning och dokumentera noggrant hur ni ska garantera säkerheten vid behandlingen av personuppgifter.

 • 2

  Vidta åtgärder

  Vidta åtgärder för att begränsa riskerna.

 • 3

  Kvarstår det några höga risker med behandlingen?

  Då ska ni begära ett förhandsamråd med oss innan ni påbörjar behandlingen. Redogör för riskerna för enskildas fri- och rättigheter och varför ni inte har kunnat åtgärda dem. Det kan till exempel vara att riskerna inte kan begränsas tillräckligt genom åtgärder som är rimliga med tanke på tillgänglig teknik och kostnader.

Gör så här

 1. Spara ner blanketten på din dator.
 2. Öppna den i Adobe Reader.
 3.  Fyll i alla fält i blanketten noggrant och spara den
 4. Skicka in blanketten till imy@imy.se.

Blankett för begäran (pdf, 173 kB)

Om er ansökan innehåller information som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen ska ni inte mejla in blanketten. Skicka den istället med rekommenderat brev eller lämna den personligen eller med bud.

Kontakta oss

Med säkerhetsskyddslagstiftningen menas säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

 

Vad händer sedan?

Vi på IMY har åtta veckor på oss att svara på er begäran om förhandssamråd enligt dataskyddsförordningen. Dock har vi har rätt att förlänga tiden med sex veckor om det är en begäran som rör en komplicerad behandling av personuppgifter. Vi ska informera er om en förlängning inom en månad från att vi tog emot begäran. Om vi behöver mer information av er om den planerade behandlingen pausas tiden medan vi väntar på ert svar.

Om vi bedömer att er planerade behandling av personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen kan vi

 • ge skriftliga råd om hur ni ska gå vidare
 • förbjuda behandlingen.
Senast uppdaterad: 8 februari 2023
Sidans etiketter Dataskydd