Gå till innehållet

Dataskydd

I hela ditt liv registreras personuppgifter om dig. Oavsett om du handlar på nätet, använder sociala medier eller tecknar en försäkring så lämnar du efter dig personuppgifter. Detta medför olika typer av risker, allt från kränkningar på internet till identitetsstöld.

Att dela dina personuppgifter kan underlätta i din vardag på många sätt, men det är också viktigt att komma ihåg att dina personuppgifter är värda att skydda. Dataskyddsreglerna ger dig rättigheter som du kan utöva gentemot dem som hanterar dina personuppgifter. 

Dataskyddsreglerna grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Alla människor har rätt till respekt för privat- och familjeliv och till skydd av sina personuppgifter. För att kunna skydda dina personuppgifter är det viktigt att känna till vilka rättigheter du har och hur du utövar dem. Det och mycket mer kan du läsa om här.

Vad är egentligen personuppgifter?

 

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen, GDPR, stärker dina rättigheter som privatperson. Du har bland annat rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som ett företag eller annan organisation hanterar, rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och i vissa fall rätt att få uppgifter raderade.

Dina rättigheter

 

Säkra upp ditt wifi och dina personuppgifter

Läs mer om hur du säkrar upp ditt trådlösa nätverk därhemma, hur du surfar anonymt och hur du skyddar dina personuppgifter.

Informationssäkerhet för privatpersoner

Senast uppdaterad: 10 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd