Hoppa till innehåll på sidan

Anmäl personuppgifts­incident

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av personuppgifter. Den kan också leda till ett obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifter.

Alla organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till oss. Ni ska göra en anmälan om det inte är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför risk för fysiska personers fri- och rättigheter. Ni ska därför göra en bedömning om incidenten ska anmälas till oss eller inte.

Hantering av personuppgiftsincidenter

Ni ska anmäla en personuppgiftsincident inom 72 timmar från upptäckt. Det är möjligt att lämna kompletterande uppgifter inom fyra veckor. 

Bara för verksamheter

E-tjänsten riktar sig till personuppgiftsansvariga organisationer som ska anmäla eller komplettera en personuppgiftsincident. Som privatperson kan du istället lämna ett klagomål.

Lämna ett klagomål

Gör anmälan

Använd någon av webbläsarna Google Chrome eller Microsoft Edge för att göra anmälan.

Ny anmälan

Komplettera eller ändra en tidigare anmälan

 

Vår e-tjänst för att anmäla en personuppgiftsincidenter använder kakor. 

Kakor i e-tjänsten

Om du har valt att helt blockera kakor i din webbläsare kan du inte använda vår e-tjänst. Du kan istället anmäla incidenten med en blankett.

Blanketter för att anmäla en personuppgiftsincident

Direkt efter att ni skickat in er anmälan kan ni spara ner en kopia via webbläsaren.

Så sparar ni ner en kopia av anmälan

All information ni lämnar i anmälan blir allmän handling. Det innebär att vi kan komma att behöva lämna ut informationen om någon begär det, och det inte finns någon bestämmelse om sekretess som hindrar det. Det är Integritetsskyddsmyndigheten som avgör vad vi ska lämna ut.

Undvik att lämna fler uppgifter än nödvändigt. Om ni lämnar någon uppgift som ni anser bör omfattas av sekretess kan ni beskriva detta i fritextfältet sist i anmälningsformuläret.

 

Anmäl en personuppgiftsincident enligt brottsdatalagen

Vissa personuppgiftsincidenter ska istället anmälas enligt brottsdatalagen, som är den särskilda lag som gäller för personuppgiftsbehandling i brottsbekämpande myndigheter. Då ska ni istället använda vår blankett.

Anmäl en personuppgiftsincident enligt brottsdatalagen (BDL)

Tips!

Vill ni istället använda den engelska e-tjänsten eller ha blanketterna med frågorna som underlag innan ni anmäler via e-tjänsten?

E-service: report a personal data breach

Blanketter med frågorna – till hjälp vid anmälan

Senast uppdaterad: 11 juni 2024