Hoppa till innehåll på sidan

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer.

Även foton på personer klassas som personuppgifter. Ja, till och med ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några namn i inspelningen.

Exempel på personuppgifter är

  • ditt namn
  • din adress
  • din e-postadress
  • ditt personnummer
  • ditt id-kortnummer
  • ditt telefonnummer
  • din IP-adress när du surfar på nätet
  • ett foto av dig.

Exempel på uppgifter som inte räknas som personuppgifter är

  • organisationsnummer (utom vid enskild firma, då anses det vara en personuppgift)
  • e-postadresser som info@företag.se.

Registreringsnummer

Om du som privatperson äger en bil så är bilens registreringsnummer en personuppgift. Det är möjligt att utläsa att du är bilägaren eftersom registreringsnumret kan kopplas till dig som fysisk person. Om bilen istället ägs av ett företag är registreringsnumret inte en personuppgift, eftersom bilen inte kan kopplas till en fysisk person.

Organisationsnummer

Om du har en enskild firma används ditt personnummer istället för organisationsnummer, vilket betyder att det är en personuppgift. Om du däremot har ett aktiebolag är organisationsnumret inte en personuppgift, eftersom numret inte går att koppla till en fysisk person, utan till en juridisk person. 

Uppgifter om avlidna

Behandling av personuppgifter om avlidna personer omfattas inte av dataskyddsförordningen.

Ordförklaring

Ordförklaringar

Personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Även bild- och ljudupptagningar kan räknas som personuppgifter, om man kan se eller höra vem det rör. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som gör det möjligt att koppla dem till en person.
Gå till ordlistsidan

Ordförklaring

Ordförklaringar

Fysisk person

Fysisk person är en enskild människa till skillnad från en juridisk person som är till exempel ett bolag.
Gå till ordlistsidan

Ordförklaring

Ordförklaringar

Juridisk person

Exempelvis ett företag, myndighet eller förening som precis som en fysisk person kan äga egendom, låna pengar eller bli stämd inför domstol.
Gå till ordlistsidan
Senast uppdaterad: 12 december 2023
Sidans etiketter Dataskydd